Doklady, bez nichž nelze odpad na skládku přijmout !!!

Tyto doklady je potřeba si před návštěvou skládky vytisknout a vyplnit.

 

                            

                                                                    Objednávka odpadu

                                                                    Základní popis odpadu

                                                                    Předmětné ustanovení zákona

 

                           

 

 

Zpět