Doklady, bez nichž nelze odpad na skládku přijmout !!!

Tyto doklady je potřeba si před návštěvou skládky vytisknout a vyplnit.

 

                             Pro podnikatele (PO) a podnikající fyzické osoby (FO)

                                                                    Základní popis odpadu

                                                                    Čestné prohlášení

 

                             Pro nepodnikající fyzické osoby (FO)

                                                                    Čestné prohlášení

 

 

Zpět