DEPOZ, spol. s r.o.

Od 1.1. 2021 platí nový "Zákon o odpadech" č. 541/2020 Sb.

U stavebních a demoličních odpadů je nutno předem doručit objednávku, ke schválení množství a druhu odpadu.

 

Zdounky 27, 768 02 Zdounky

-  provozovatel skládky komunálního odpadu Nětčice

 

              Identifikační číslo zařízení (IČZ)                                                           

CZZ00342 Skládka
CZZ00343 Recyklační plocha
CZZ00677 Kompostárna
CZZ01023 Zařízení k využití penumatik
CZZ01024 Sklad odpadů pro TZS
CZZ01025 Sklad odpadů pro uzavírání a rekultivaci

                     

              Identifikační číslo provozovny (IČP)    1000458806     Nětčice 99

              Kód ORP/SOP:    7203 (Kroměříž)

 

Kontakty

 

Tel.:  573 365 421

Fax.: 573 365 055

e-mail: depoz@depoz.cz

             uctarna@depoz.cz

 

 

Doklady povolující činnost společnosti

 

Platný ceník pro FO i PO

 

Potřebné doklady - bez kterých nelze

odpad na skládku přijmout

 

Recyklační plocha

 

Kompostárna

 

 

 

 

 

IČ: 49445138

DIČ: CZ49445138

KS v Brně, oddíl C, vložka 12244

Odpovědný vedoucí : Bc. Mojmír Straka

AKTUÁLNĚ: 

PRODEJ KOMPOSTU (registrovaného jako hnojivo KOMPOZ)    cena  413,- Kč/tuna + 21 % DPH, cena celkem 500,-Kč

 

 Nabízíme prodej recyklátu:

Recyklát netříděný                                         1,- Kč/t + 21% DPH, cena celkem 1,21Kč/t

Recyklát tříděný (frakce 16/32;32/63)           50,- Kč/t + 21% DPH, cena celkem 61,-Kč/t

 

 

Společnost provozuje skládku odpadů „ostatní“, recyklační plochu stavebních odpadů a kompostárnu.

Nachází se v katastru obce Zdounky-Nětčice, směr z Nětčic na Zborovice, vzdálenost od Kroměříže cca 10 km.